• Αρώματα χώρου
    Προσωπική υγιεινή - σαπούνια
    Καθαρισμός λεκάνης

  • Από τον πιο απλό κάδο έως το πιο πολύπλοκο σύστημα ανακύκλωσης.

  • Πλήρης σειρά από συστήματα καθαρισμού και μικρά αξεσουάρ.

  • Προϊόντα σύμφωνα με τις οδηγίες HACCP.

  • Τρόλευ, καροτσάκια και βαγόνια μικρής και μεγάλης ανθεκτικότητας.